Türkçe Okuma Anlama


Şempanzeler birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla çeşitli sesler çıkartırlar. Örneğin tehlike anında diğer şempanzeleri uyarırlar ya da yiyecek bulduklarında birbirlerine haber verirler.

Çıkardıkları sesler kimi zaman çok uzaktan da duyulabilir. Ayrıca bu hayvanlar el kol hareketleriyle farklı yüz ifadeleriyle ve vücutlarının duruşuyla da iletişim kurar. Bazen kendilerini ifade etmek için birbirlerine dokunurlar.

Şempanzeler diğer şempanzelerden bir şey istediklerinde genellikle kollarını kaldırırlar. Bir şempanzenin yavru bir şempanzeye ayak tabanını göstermesi yavrunun sırtına çıkmasını istediğini anlatır. Ayağını sert bir şekilde yere vurması başka şempanzenin davranışını durdurmak istediği anlamına gelir.

Yukardaki metni okuduktan sonra bu bilgiler ile ilgili gelecek soruları cevaplayabilirsin.